Over Cirklabo

CIRKLABO is het Leuvens laboratorium waar circuskunst in al zijn vormen wordt verkend. Artiesten krijgen er de fysieke en mentale ruimte om te experimenteren, creëren en produceren.

Werkplaats

In CIRKLABO staan de artiest en de ontwikkeling van de circuskunsten centraal.
Niet-productiegericht experiment, uitwisseling en praktijkreflectie vormen de basispijlers.

Inspelend op ontwikkelingen binnen het circusveld, Leuven en de maatschappij, stimuleert de werkplaats artistieke verdieping van de circuskunst, voornamelijk rond de thema’s:

  • interdisciplinariteit binnen en buiten de kunsten
  • nieuwstedelijkheid
  • digitale technologie

One big family

Wil je meer betrokken zijn bij onze werking? Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, stagiairs, gastgezinnen en geëngageerd publiek. 

CIRKLABO & 30CC

CIRKLABO is een onderdeel van cultuurcentrum 30CC.
De werking wordt uitgebouwd in zeer nauwe en actieve samenwerking met de circussector en de directie cultuur van de stad Leuven. Cirklabo wordt vanaf 1 januari 2021 voor vijf jaar ondersteund door de Vlaamse Overheid in het kader van het Circusdecreet.