Periode : 07-02-2022 tot 20-02-2022
Vorige periodes:
  • 06-09-2021 tot 11-09-2021

Creatie: C'est bien ici?!

C'est bien ici?!

In de Brusselse straten ontdekte Compagnie Wurst een potentieel revolutionair object: de elektrische step. Aangekomen in Leuven en uitgerust met twee e-steps, hun aktetassen, epische circusvaardigheden en een koffie to go, gaan de twee verder op weg. Bestemming: ERROR E14.

Deze creatie speelde op CIRKL 2022.

Over Cie Wurst

Cie Wurst bestaat uit Elias Oechsner en Mikail Karahan. Elias Oechsner stu­deer­de af als jong­leur aan Codarts Circus Arts (Nederland) en ESACTO Lido in Toulouse. In zijn artis­tie­ke prak­tijk zoekt hij naar ver­ban­den tus­sen jong­le­ren, clow­ne­rie en klucht. Mikail Karahan is een spe­ci­a­list van het Cyr wiel. Hij stu­deer­de aan de École Supérieure des Arts du Cirque in Brussel (België). In zijn werk daagt hij de gren­zen van zijn dis­ci­pli­ne uit en zoekt hij naar tot nu toe onont­dek­te mogelijkheden.

Breng een bezoekje aan

Instagram